img

GRADNJA

Prvenstveno ponujamo prefabricirane montažne AB objekte (industrija, trgovski centri, skladišča, garažne hiše). Naši objekti so tenhično dovršeni, modernega izgleda ter energetsko varčni, opremljeni s certifikati in izjavami o skladnosti.

Poleg kompletnih AB objektov ponujamo tudi dele AB konstrukcij  - stebre, nosilce, fasadne panele, več vrst omnia plošč, PVP plošče, TT nosilce, prefabricirane podporne zidove. (več stanovanjski objekti, šole, telovadnice...)

Nudimo tudi dobavo in montažo sanitarnih celic - primernih za gradnjo stanovanjskih blokov in drugih domov, kjer je v objektu večje število enakih kopalnic.

Za izdelavo ponudbe iz našega programa, nas lahko kontaktirate preko spodnjega kontaktnega obrazca ali nas pokličete.
      

button
Prefabricirani AB objekti - montažne hale
AB industrijske hale, namenjene za izvedbo različnih industrijskih objektov, delavnic, sladišč, trgovskih centrov, telovadnic...

Imamo razvito visokotehnološko oblikovane montažne elemente, kar omogoča maksimalno optimiziranje stroškov celotne investicije. Prednost naše konstrukcije je v tem, da ima popolnoma skrit sistem odvodnje meteornih vod - s tem ne kvarimo izgleda fasad, poleg tega omogočajo  enostavno in kvalitetno vgradnjo zenitnih svetlobnikov. Pohodne, samonosilne strehe iz Eagle nosilcev nam omogočajo varčevenje z energiojo, tlorisno so zelo prilagodljive ker nam omogočajo veliko svobodo projektiranja.  Streho zapiramo s ploščami iz pocinkane pločevine, na katere namestimo ustrezno toplotno in hidro izolacijo. Fasadni paneli z različnimi zaključnimi sloji omogočajo veliko svobode arhitektom. V fasadne panele vgrajujemo toplotno izolacijo iz grafitnega EPS. Pomemben je tudi podatek, da je pri naših fasadnih panelih popolnoma preprečen toplotni most.  

Vse objekte maksimalno prilagodimo željam naročnikov in svetujemo pri izbiri vgrajenih materialov.
V proizvodnji prefabriciranih AB izdelkov ima naš dobavitelj več desetletne izkušnje.  Kvaliteto proizvodnje kontrolira inštitut ICMQ. Vsi naši elementi so oblikovani in dimenzionirani v skladu z evropskimi standardi ter imajo pridobljen evropski certifikat CE in izjavo o skladnosti. Montaža prefabriciranih izdelkov je izvedena s pomočjo opreme, ki omogoča vso potrebno varnost pri izvedbi od temeljev do strehe. Posebno skrbnost posvečamo zagotavljanju varnosti na gradbišču ter upoštevanju  veljavne zakonodaje iz področaja varstva pri delu. 


AB stebri in nosilci
Stebri in nosilci

izdelani iz vibriranega armiranega betona. V stebrih  so lahko že vgrajene PVC cevi za odvod meteotne vode iz strehe objekta. Na stebrih so po potrebi konzole za namestitev nosilcev medetaž ali izvedbo žerjavne proge.  Dolžine in preseke AB montažnih stebrov določimo  v fazi projektiranja. Pomembno je sodelovanje statika pri izboru zasnove konstrukcije objekta, ko je objekt še možno optimizirati in izbrati tako zasnovo objekta, ki omogoča najbolj ugodno razmerje cena/m2 objekta
Stebre iz vibriranega armiranega betona suho postavimo v čašaste točkovne temelje. Po namestitvi v točkovne temelje sledi zalivanje stikov steber-temelj.


Medetažne plošče
Medetažne plošče največkrat izvedemo iz PVP plošč ali TT nosilcev.

Presek plošč izberemo glede na razpon, želeno višino etaže in zahtevano koristno in stalno obremenitev.  
- PVP (prednapete votle plošče) so lahko od višine 16cm do 50cm. V vseh primerih moramo izvesti še tlačno ploščo. 
- TT noslici različnih dimenzij
Ponujamo tudi drugačne prereze medetažnih plošč - omnia plošče. Požarna obstojnost vseh plošč bo skladna z zahtevami PZI projekta.  


Strešni Eagle nosilci
Strešni EAGLE nosilci višin 80cm, 90cm ali 110cm so široki 250cm.

Postavljamo jih na AB nosilce v rastrih približno 5m. Glede na statični izračun določimo zahtevano koristno in stalno obremenitev in izberemo ustrezno višino EAGLE nosilcev. Nosilci so lahko dolžin do 30,00 m kar omogoča postavitev objekta z minimalnim številom stebrov.  Nosilci so položeni na gumijasta naslonjala. Po postavitvi nosilcev streho zapiramo s ploščami iz rebraste pocinkane pločevine, sledi izvedba toplotne in hidro izolacije. Možnost vgradnje različnih svetlobnikov.  Priporočamo, da Eagle nosilce v noranjosti objekta pobelite, kar prostor v objektu še dodatno osvetli.   

Fasadni paneli
Fasadni paneli so lahko postavljeni horizontalno ali vertikalno, kot je predvideno v načrtih gradbenih konstrukcij.

Investitorji se večinoma odločajo za toplotno izolirane fasadne panele. Naši fasadni paneli imajo popolnoma preprečen toplotni most! Fasadni in predelni paneli so lahko postavljeni horizontalno oz. vertikalno - kot predvideva projekt PZI. Vsi fasadni in predelni paneli so narejeni v kovinskih opažih in imajo zato zelo natančno izvedene datajle.
 
Zaključni sloji fasadnih panelov:
- gladki betonski izgled (sive barve - možno je kasnjejše barvanje barvanje objekta v željene barve),
- izgled izprani rečni prod,  poznan tudi kot  "kulir",
- drobljeni marmorji enotnih ali različnih barv  - ki so lahko v  sivi ali beli cementni podlagi.

Možne so naslednje zaključne obdelave fasadnih panelov:
- gladko, 
- krtačeno,
- štokano.
V proizvodnji panelov uporabljamo kamnoseško tehnologijo za končno obdelavo prodnikov ali marmoja, česar naša konkurenca ne ponuja.

V fasadne panele lahko vgraviramo različne logotipe. 


Notranji predelni AB paneli
Notranji predelni AB paneli

Izdelani so iz  so  iz vibriranega armiranega betona. Omogočajo enostavno izvedbo požarnih sektorjev. Vsi paneli so v procesu proizvodnje kovinsko  opažani, zato imajo zelo gladek izgled. Rastri panelov so od 250 cm - 300 cm, največkrat so debeline 20 cm. Požarna odpornost od R 60'  do R 180'   Postavljamo jih lahko VERTIKALNO oziroma HORIZONTALNO, kot je predvideno v načrtu gradbenih konstrukcij.