Konstrukcijski sistemi

Prvenstveno ponujamo prefabricirane montažne AB objekte (industrija, trgovski centri, skladišča, garažne hiše). Naši objekti so tenhično dovršeni, modernega izgleda ter energetsko varčni, opremljeni s certifikati in izjavami o skladnosti.

Poleg kompletnih AB objektov ponujamo tudi dele AB konstrukcij  - stebre, nosilce, fasadne panele, več vrst omnia plošč, PVP plošče, TT nosilce, prefabricirane podporne zidove. (več stanovanjski objekti, šole, telovadnice...)

Nudimo tudi dobavo in montažo sanitarnih celic - primernih za gradnjo stanovanjskih blokov in drugih domov, kjer je v objektu večje število enakih kopalnic.

Za izdelavo ponudbe iz našega programa, nas lahko kontaktirate preko spodnjega kontaktnega obrazca ali nas pokličete. 


Piši nam

Gradnja

Glavni vzroki za izbiro prefabricirane gradnje so: možnost demontaže in ponovne montaže, veliki razponi konstrukcij, natančni detajli vseh gradbenih elementov, cenejša izvedba. Končna cena objekta je znana že pred pričetkom gradnje. Vse našteto so lastnosti, ki jih konstrukcija izvedena na klasičen način večinoma ne more ponuditi.
Pri montažni gradnji sestavimo predhodno izdelane  prefabricirane AB elemente v kostrukcijo objekta. Proizvodnja elementov se večinoma izvaja v Italiji. Dele konstrukcije pripeljemo na lokacijo, kjer  izvedemo montažo AB objekta - v predhodno pripravljene točkovne temelje najprej vstavimo stebre, zalijemo stike, položimo medetažne in strešne nosilce. Sledi postavitev fasadnih panelov in izvedba zaključevanja strehe (toplotna in hidro izolacija)