Notranji predelni AB paneli


NOTRANJI PREDELNI AB PANELI
Izdelani so iz vibriranega armiranega betona visoke kvalitete.  Vsi paneli so v procesu proizvodnje kovinsko  opažani, zato imajo zelo gladek izgled. Rastri panelov so od 250 cm - 300 cm, največkrat so debeline 20 cm. Požarna odpornost od R 60'  do R 180' , s čimer omogočajo enostavno izvedbo požarnih sektorjev.
Glede na zahteve projekta jih lahko postavljamo vertikalno ali horizontalno.

Prefabricirani podporni zidovi

STENE IN PODPORNI ZIDOVI BILASTRA® in BILBOT® 

Nudimo različne prefabricirane podporne zidove višin do 8m, kar je novost na slovenskem tržišču. Izdelava prefabriciranih zidov vam prihrani čas in denar. Na terenu je prisotno manj izvajalcev, saj je potrebno  pripraviti le temelje. Ojačitvena rebra dimenzioniramo skladno s projekti glede na obtežbe. Končne, vizuelne obdelave zidov izdelamo glede na potrebe in želje investitorja. Cena gradbenih del je znana že pred izvedbo gradnje.

Poglejte spletno stran kjer najdete več podatkov o proizvodih:
http://www.essesolai.it/

Prefabricirani podporni zidovi


PREFABRICIRANI PODPORNI ZIDOVI  MAMMUT®

Vsi podporni zidovi se izvedejo projektno. Ponudbo vam lahko pripravimo na osnovi vašega povpraševanja in po zajemu ustreznih podatkov.

Katalog podpornih zidov v PDF formatu