Montažni točkovni temelji  

MONTAŽNI TOČKOVNI TEMELJ ZA PLITVO TEMELJENJE

Montažni točkovni temelj je armiranobetonski element, sestavljen iz vezane armature in betona, ki deluje kot opaž pred končnim betoniranjem na gradbišču. Geometrijske mere in količina  jeklene armature so določene s statičnimi izračuni, izdelanimi na podlagi porazdelitev obremenitev notranjih napetosti in nosilnosti tal.
S prefabriciranim armiranobetonskim montažnim temeljem se izognemo opaževanju in armiranju na gradbišču, saj je temelj že predhodno narejen v tovarni. S tem se izognemo vremenskim vplivom na gradbišču, predvsem pa časovno pohitrimo delo. Armatura temelja se prilagodi vsakemu objektu posebej v odvisnosti od obremenitev in terena na katerem objekt stoji.


DIMENZIJE

Montažne temelje je mogoče izdelati v različnih dimenzijah, da ustrezajo vsem konstrukcijskim in statičnim zahtevam.
Dimenzije montažnega točkovnega temelja so 250 cm x 250 cm x H, kjer je višina H prilagodljiva glede na statične zahteve posamezne konstrukcije. Prav tako je prilagodljiva širina temeljenja z izvedbo širše AB podložne plošče, katera se poveže s montažnim točkovnim temeljem nespremenljivih tlorisnih dimenzij.

MONTAŽA

Med postopkom montaže se montažni temelj postavi na pred pripravljen podložni  beton (1), nato se montažni steber skupaj z ukrivljenimi armaturnimi palicami namesti na montažni točkovni temelj  (2). Zgornje armaturne palice se vstavijo v temelj in steber se z jeklenimi kotniki pritrdi na temelj (3). Temelj se zalije z betonom (4). Delo je zaključeno z odstranitvijo vseh pritrdilnih elementov (5).
 
Za montažo in poravnavo (centriranje) montažnega stebra se uporabljajo jekleni kotniki. Ti omogočajo enostavno, hitro in natančno montažo..
Med proizvodnjo montažnega temelja se vgradi štiri navojne palice znotraj osrednjih betonskih sten, medtem ko je montažni steber opremljen z osmimi navojnimi spojkami. Preko jeklenih kotnikov, sidrnih navojnih palic, kovinskih vložkov in vijakov z maticami se steber zmontira in precizno postavi v željen položaj.
Ta sistem ne omogoča samo poravnave montažnega stebra z veliko natančnostjo, ampak tudi odpravlja potrebo po dodatnih podporah med montažo. S tem sistemom se izognemo dodatnemu podpiranju s poševnimi podporami ali zagozdevanju stebra v čašo.


GLAVNE PREDNOSTI
- Glavna nosilna armatura stebra je sidrana neposredno v steber brez ​prekinitve. S tem dosežemo najkvalitetnejši stik stebra s temeljem.
- Večja potresna varnost.
- Višina temelja precej manjša (manj izkopov, betona, …)
- Izognemo se opaževanju in armiranju na gradbišču.
- Možna izvedba temeljenja na talni plošči.
- Hitrejša izvedba.
 - Kot lahko vidimo na sliki levo, kjer so prikazane različne rešitve izvedbe temeljenja stebra, lahko ugotovimo, da je pri tem sistemu manjša poraba betona.

- S tem načinom temeljenja lahko zmanjšamo strošek izvedbe temeljenja do 40 %.
- S povečanjem števila prefabriciranih elementov samega objekta pohitrimo gradnjo (tudi do 60 %) in zelo zmanjšamo nepredvidene stroške gradnje.


Katalog montažnih točkovnih temeljev v PDF formatu   


​Več informacij na www.monachinotechnology.com