AB stebri in nosilci

AB STEBRI 
AB stebri so izdelani iz vibriranega armiranega betona višje kakovosti kot pri običajni gradnji. V stebrih  so lahko že vgrajene PVC cevi za odvod meteorne vode iz strehe objekta. Na stebrih so po potrebi konzole za namestitev nosilcev medetaž ali izvedbo žerjavne proge.  Dolžine in preseke AB montažnih stebrov določimo  v fazi projektiranja, pri čemer je pomembno sodelovanje statika pri izboru zasnove konstrukcije objekta, ko je objekt še možno optimizirati in izbrati tako zasnovo objekta, ki omogoča cenovno optimizacijo.
Montažne AB stebre lahko postavimo v različne vrste temeljev, vključno s čašastimi točkovnimi temelji, točkovnimi temelji na dime in montažnimi točkovnimi temelji. Po namestitvi v točkovne temelje sledi zalivanje stikov steber-temelj.


AB NOSILCI
 
AB nosilci so izdelani iz vibriranega armiranega betona višje kakovosti kot pri običajni gradnji. Dolžine in preseke AB montažnih nosilcev določimo  v fazi projektiranja, pri čemer je pomembno sodelovanje statika pri izboru zasnove konstrukcije objekta, ko je objekt še možno optimizirati in izbrati tako zasnovo objekta, ki omogoča cenovno optimizacijo.
Montažne AB nosilce dobavljamo v dolžinah tudi prek 30 m razpona, ki so lahko škatlastega prereza, dvokapniki in I-prereza.Prefabricirani AB objekti - Montažne hale

AB industrijske hale so največ krat postavljajo na osnovi stebrov in nosilcev kot glavnega konstrukcijskega sklopa. Namenjene so za izvedbo različnih industrijskih objektov, delavnic, skladišč, trgovskih centrov, telovadnic...
Imamo razvito visokotehnološko oblikovane montažne elemente, kar omogoča maksimalno optimiziranje stroškov celotne investicije. Prednost naše konstrukcije je v tem, da ima popolnoma skrit sistem odvodnje meteornih vod - s tem ne kvarimo izgleda fasad, poleg tega omogočajo  enostavno in kvalitetno vgradnjo zenitnih svetlobnikov. Pohodne, samonosilne strehe iz Eagle nosilcev nam omogočajo varčevanje z energijo, tlorisno so zelo prilagodljive ker nam omogočajo veliko svobodo projektiranja.  Streho zapiramo s ploščami iz pocinkane pločevine, na katere namestimo ustrezno toplotno in hidro izolacijo. Fasadni paneli z različnimi zaključnimi sloji omogočajo veliko svobode arhitektom. V fasadne panele vgrajujemo toplotno izolacijo iz grafitnega EPS. Pomemben je tudi podatek, da je pri naših fasadnih panelih popolnoma preprečen toplotni most.